De nieuwe tijd

Het is een tijd van grote veranderingen.

Niet alleen zullen oude structuren op de schop gaan, maar de hele planeet aarde zal een gigantische transformatie naar een hogere bewustzijnsvorm gaan doormaken.

We gaan van de 3e naar de 4e en/of 5e dimensie. Dit betekent voor de mensheid een totaal nieuwe manier van in het leven staan.

We zijn op weg in deze Nieuwe Tijd onszelf te bevrijden van de illusie, ( afgescheiden van ons ZIJN ) om weer terug te keren naar de eenheid van het bestaan.

Om die terugkeer mogelijk te maken zullen we onszelf moeten leren kennen, door bewust te worden en dan los te laten. 

Met liefde kan alles getransformeerd, en heelheid bereikt worden.

Daarnaast zullen we het mannelijk en vrouwelijk aspect in onszelf weer volledig gaan erkennen, en helen met liefde, om tot volledige integratie van beide delen te komen.

Liefde is de enige en sterkste kracht om alles te overwinnen en ons weer vrij te maken van alle angst verbonden aan emoties.

Door de liefde weer in onszelf te erkennen kunnen we ons werkelijke ZIJN, het  Hoge Zelf, weer bereiken.

Dit betekent dat we weer over al onze vermogens / gaven gaan beschikken en weer bewust schepper van ons leven, van onze werkelijkheid worden.

Deze weg is voor ieder mens weggelegd.

Ooit zijn we afgescheidenheid van het licht.

In die afgescheidenheid van het licht, (van de liefde ) mochten we ervaren en het spel van dualiteit op aarde beleven.

De afgescheidenheid van het ZIJN bracht ons in allerlei situaties waarin wij zowel de rol van dader als van slachtoffer gingen spelen.

In de wereld van dualiteit raakten we steeds meer afgescheiden en daardoor stapelden de angst emoties zich meer en meer op zodat we steeds dieper wegzakten en verstrikt raakten in onze angsten.

We vergaten wie we werkelijk waren, en dachten dat we de persoonlijkheden ( dader / slachtoffer ) waren die wij als rol hadden aangenomen.

Wij gingen de in onze zelf geschapen illusie (ego) wereld leven en verdwaalden steeds meer.

We hebben door afscheiding ons Hoge Zelf buiten onszelf geplaatst en de verschillende stromingen van religies hebben deze stelling alleen maar versterkt en ons als mens nietiger en betekenislozer, angstiger  gemaakt.

Dit alles in het kader van macht, en het leven vanuit het mannelijk aspect.

Nu is er in de hele evolutie van de mensheid een andere tijd aangebroken, waarin het spel van dualiteit in de 3e dimensie wordt beëindigd, en we in de 4e en / of 5e dimensie naar een hoger bewustzijn zullen groeien. Dit luidt het Aquariustijdperk in waar  eenheid en liefde weer centraal staan.

Het onderdrukte vrouwelijk deel zal weer in ere hersteld worden.

We komen dan met beide aspecten ( mannelijke en vrouwelijke ) weer in balans.

Hierdoor zal de weg terug van het donker naar het licht een aanvang nemen en mag ieder mens, iedere ziel, zijn keuze maken deze weg terug in te slaan.

Door ons bewust te worden van dit gegeven en ons open te stellen voor onze eigen ZIJN  komt de grote omslag in onszelf.

De verandering die ieder mens op deze manier ondergaat heeft zijn weerslag op het collectief bewustzijn.

We gaan onze aarde en Kosmische verbindingen weer herstellen en in gebruik nemen, de oerkracht van moeder aarde, weer erkennen en in onszelf toelaten om ons te voeden.

We worden een deel van de eenheid van liefde, het al wat is en worden als het ware herboren als kosmisch wezen.