Over de  Atlantische Ankh

De Atlantische Ankh is een waardevol en kachtig geschenk aan de Aarde.                   
Via Atlantis en het Oude  Egypte werd de Atlantisch Ankh bekend.

Het Egyptische wood voor Ankh betekent  leven;   levenskracht. Het is dan ook een symbool voor  licht en warmte.
We vinden de Atlantische Ankh terug op hierogyfen in pyramides, graven en tempels. 

Vaak is daar wel de een benige Atlantisce Ankh  een benige Atlantische Ankh  een benige Atlantische Ankh is qua energie anders te zien.
Er werden in het graf van Toetanchamon door Howard Carter talloze Atlantische Ankh vomige objecten gevonden.

De twee benige Atlantische Ankh komt uit  Atlantis en is door overerving in de Oud Egyptische cultuur  gekomen, en werd gebruikt als teken van levens brengende krachten van de zon.

Zo gebruikten de Egytenaren de Atlantische Ankh als antenne om contact te maken met de goden en als instrument om zieken te genezen. De geneeskrachtige werking was en is nog steeds enorm.
Nu is de Atlantische Ankh weer helemaal terug in het Aquarius tijdperk, het tijdpek van vernieuwing.
De Atlantische mensen hebben steeds meer energie en aarding nodig in het Aquarius tijdperk, wat qua energie gelijk staat aan Atlantis.

We gaan naar het dertienvoudig energie systeem en dat betekent aanpassingen doen voor de Atlantis mensen in deze nieuwe energie, van Aquarius.

 

                             

                                  

De tweebenige Ankh komt uit de oud-Egyptische cultuur en werd gebruikt als teken van levenbrengende stralen van de zon. Zo gebruikte de Egyptenaren de Ankh als Antenne om contact te maken met de goden en als instrument om zieken te genezen. De geneeskrachtige werking bleek en is nog steeds enorm.

Nu is de Ankh weer helemaal terug. In na volging van de oude Egyptenaren erkenne velen de genezende krachten van de Ankh. De Ankh geeft steeds meer mensen energie en innerlijke rust.

De Ankh bestaat uit een ovaal met daaronder een T-vormig kruis. Het ovaal is de zon ( mannelijke ) en het T-vormige kruis de aarde ( vrouwelijke ).

De Ankh wordt gezien als “ sleutel  om bewust te leven.

Het zal de drager ervan de diepere betekenis van het leven en zijn kosmische verbinding duidelijk maken.