Kinderen van deze tijd

 

In deze tijd is het de bedoeling dat we samen op weg gaan naar om onszelf weer terug te voeren naar eenheid.

Vanuit die visie zullen vrijheid, gelijkheid en samenwerking mogelijk worden en zullen oude structuren afbrokkellen en langzaam maar zeker definitief verdwijnen.

De kinderen van deze tijd zijn hier al op voorbereid. Deze kinderen dragen in hun bewust zijn al, gedachten over vrijheid en gelijkheid  met zich mee. Zij zijn al sterk verbonden met hun gevoel en leven van jongs af, al meer vanuit hun intuïtie.

Hun trillingsniveau ligt al hoger zodat zij de overgang naar de 4e en straks de 5edimensie gemakkelijker kunnen maken.

De kinderen van deze tijd zijn heel gevoelig op diverse gebieden. Zij kunnen daarom moeite hebben met voeding, die te zwaar voor hen is, of die teveel toegevoegde chemische stoffen bevat, en met oude opvoedingsmethodes die hen, in hun vrijheid  beperken.

In het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van cognitieve vaardigheden, en waar een zekere uniformiteit in lesstof word aangeboden, ondervinden deze kinderen veel aanpassingsproblemen, omdat hun interesse op andere gebieden liggen dan die hen op school worden aangeboden.

Het gevolg is gedragsproblematiek.

Het kind voelt zich onbegrepen en kan niet uit de voeten, in deze rationele maatschappij.

Zij hebben een intuitië waardoor zij worden geleidt, en een grote mate van vrijheid nodig om zichzelf op hun eigenwijze te kunnen ontplooien in hun leven. Hun kompas / intuitië hierbij is hun gevoel.

Sommige kinderen trekken zich als het ware terug in zichzelf, omdat zij de confrontatie met deze harde wereld niet aankunnen. Ze krijgen met hun gevoelige natuur teveel prikkels van buitenaf, uit die hectische wereld, zij kunnen daar niet goed mee omgaan.

De kinderen  zijn van jongs af aan al heel sterk met de bovenwereld verbonden, en nemen daardoor veel meer waar dan hun omgeving voor mogelijk houdt. Dit leidt tot veel wederzijds onbegrip.

Zij kunnen emoties van anderen feilloos opvangen, zij weten en voorzien vaak zaken die nog staan te gebeuren. Hun manier van communiceren is voor een deel telepathisch. Hun gevoel en intuïtie zijn hun leidraad, niet hun verstand. Zij zijn al deels kosmisch gericht, terwijl wij nog in oude aardestructuren vast zitten.

Het is voor deze geïncarneerde zielen lastig om op te groeien in een wereld die er nog niet klaar voor is, om deze kinderen de juiste begeleiding te geven.

Van belang is deze gevoeligheid van hun kinderen te leren begrijpen, en ze zoveel mogelijk ruimte te bieden om zichzelf te ontplooien naar eigen behoefte.

Besteed hier veel tijd en aandacht aan. Geef het kind het gevoel dat je hem begrijpt en steunt.  Zoek naar  wegen om het kind de veiligheid, en zekerheid te bieden die het zo nodig heeft. Laat deze kinderen voelen dat je van ze houd, en accepteert zoals ze zijn. Laat hen weten dat ze goed zijn zoals ze zijn, ook al wijken zij af van het standaard type kind. Communiceer zoveel mogelijk met hen.

Het ontbreken van een goede aardeverbinding kan bij dergelijke kinderen leiden tot vormen van angst, en depressiviteit. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen  op jonge leeftijd al last kunnen hebben van deze gevoelens en depressiviteit. Het aarden van deze gevoelige kinderen leidt tot meer stabiliteit in het leven. Voor deze kinderen is aarde verbindingen van wezenlijk belang.